VOR ORT

Mittendrin vor Ort: Botschafter von Fritsch in Oppeln zum 60. Jahrestag des DDR-Volksaufstandes

„Niemiecki czerwiec" 1953 roku ma po dzień dzisiejszy wielkie znaczenie. Dla upamiętnienia 60-tej rocznicy powstania w NRD (17. Czerwiec 1953) zorganizowane zostało w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundację Konrada Adenauera spotkanie z dyskusją panelową.

Do dyskusji zaproszeni zostali Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Rüdiger Freiherr von Fritsch, historyk Uniwersytetu Warszawskiego (b. dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku i Düsseldorfie) Dr Kazimierz Wóycicki oraz Przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Joanna Hassa. Wykład poprzedzający dyskusję pt: „17 czerwca 1953r. -- 60-ta rocznica powstania w NRD" wygłosił ambasador, Rüdiger Freiherr von Fritsch. Tutaj wywiad m.in. na temat stosunków niemiecko-niemieckich wtedy i dziś. 

LISTA PROGRAMÓW