Projekty

Celem Polsko-Niemieckiej Redakcji Mittendrin jest sprawowanie poprzez swoją działalność funkcji pomostowej pomiędzy Polską a Niemcami, pomiędzy mniejszością a większością oraz pomiędzy generacjami młodszych i starszych w mniejszości niemieckiej w Polsce. Ponadto ważne jest również obalanie stereotypów na tle narodowościowym oraz mitów związanych z Niemcami w Polsce, jak i popularyzacja języka niemieckiego, dwujęzyczności oraz inicjatyw polsko-niemieckich i inicjatyw na rzecz mniejszości niemieckiej w Polsce. W związku z tym ważnym obszarem działania Polsko- Niemieckiej Redakcji Mittendrin, obok działalności stricte medialnej, jest realizacja projektów medialno-kulturalnych.

Oto krótka charakterystyka najważniejszych z nich:

Polsko Niemiecka Redakcja Mittendrin realizuje projekty Polsko-Niemieckie


AUDYCJE O POLSKO-NIEMIECKICH OSOBISTOŚCIACH

To cykl audycji radiowych w języku polskim i niemieckim, prezentujących znane i ciekawe postacie z Polski i Niemiec. Audycje przedstawiają takie osoby, jak Steffen Möller, Ryszard Galla, Tomasz Szarota, czy Lukas Podolski. Cykl audycji sfinansowany został przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

http://fwpn.org.pl/kalendarium/audycje-radia-mittendrin-o-polsko-niemieckich-osobistosciach-Ze6H6L


REALIZACJA FILMU DOKUMENTALNEGO „UNDERGROUND”

Udokumentowanie wspomnień oraz historii dotyczących tworzenia się organizacji mniejszości niemieckiej w województwie śląskim było jednym z ważniejszych zadań, którego podjęła się Polsko-Niemiecka Redakcja Mittendrin. Dzięki dotacji ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał film dokumentalny, w polskiej i niemieckiej wersji językowej, pt. „Underground – Wspomnienia ludzi pierwszej godziny, czyli jak powstało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w województwie śląskim”. W filmie wystąpili pionierzy DFK województwa śląskiego (niem. Deutscher Freundschaftskreis), którzy przyczynili się do jego powstania. Film wydany został razem z broszurą. 


TYDZIEŃ KINA NIEMIECKIEGO

Przez 10 lat w Raciborzu z powodzeniem organizowano Tygodnie Kina Niemieckiego. Organizatorami tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia byli Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ifa ze Stuttgartu oraz mniejszość niemiecka. Organizacją Tygodnia w Raciborzu zajmowała się m.in. Polsko-Niemiecka Redakcja Mittendrin. W ramach projektu pojawiały się również dodatkowe atrakcje, takie jak konkursy, spotkania dyskusyjne lub koncerty. Patronaty nad Tygodniami Kina Niemieckiego obejmowali wielcy reżyserzy, m.in. Andrzej Wajda.  


POLSKO-NIEMIECKIE SŁUCHOWISKO RADIOWE NA BAZIE LEGEND O ZIEMI RACIBORSKIEJ

Raciborskie legendy w wersji dźwiękowej polskiej i niemieckiej to kolejny projekt zrealizowany przez Polsko-Niemiecką Redakcję Mittendrin. W nagraniach wzięły udział osobistości lokalne oraz z życia mniejszości, wcielające się w postaci epizodyczne, jak i wyłonione w drodze castingu dzieci, które odegrały role głównych bohaterów słuchowiska. W roli narratorów pojawili się z kolei redaktorzy z zaprzyjaźnionych redakcji – Polskiego Radia Katowice oraz Radia Radijojo z Berlina. Słuchowisko miało swoją premierę w Raciborskim Centrum Kultury. 

 

 

 

Making of Słuchowisko

Słuchowisko radiowe w Raciborzu! - materiał przygotowany przez TVP Katowice


POLSKO-NIEMIECKI PROJEKT RADIOWY „KINDERRADIOBRÜCKE”

Dzięki współpracy Polsko-Niemieckiej Redakcji Mittendrin z berlińskim radiem dla dzieci Radijojo powstał projekt, w ramach którego zorganizowane zostały warsztaty dziennikarskie dla dzieci szkół podstawowych w powiecie raciborskim oraz dla uczniów jednej z berlińskich szkół podstawowych. W ramach warsztatów dzieci przeprowadzały wywiady i przygotowywały materiały radiowe. Efektem końcowym projektu były audycje radiowe w języku polskim i niemieckim, emitowane w Polsce i Niemczech. Projekt został dofinansowany przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ifa ze Stuttgartu.   


KLUBY SŁUCHACZA

Jednym z ważniejszych projektów, organizowanych i koordynowanych przez Polsko-Niemiecką Redakcję Mittendrin z Raciborza jest działalność Klubów Słuchacza. Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji językowych (język niemiecki) oraz słuchowych dziecka. Kluby powstają w przedszkolach, szkołach podstawowych lub w innych instytucjach. Zajęcia prowadzone w ramach klubów słuchacza polegają na przeprowadzaniu ćwiczeń słuchowych, bądź składają się ze słuchowisk radiowych – wszystko w zależności od poziomu zaawansowania dzieci. Projekt realizowany jest m.in. dzięki dotacji Konsulatu RFN z Opola. Więcej na: www.klubsluchacza.pl


SŁUCHOWISKA O WITACZACH W GMINIE RUDNIK

W ramach współpracy Redakcji  Mittendrin z Gminą Rudnik (powiat raciborski) powstał cykl mini-słuchowisk radiowych nawiązujących do witaczy ustawionych w każdej z miejscowości Gminy. Witacze to drewniane figury przedstawiające postacie znane z legend, tradycji lub historii danych miejscowości. W ramach współpracy powstało 10 minisłuchowisk radiowych, w których te historie i postacie można poznać.