Odkryj swój region na nowo z „Przewodnikiem Odkrywcy Regionu – Górny Śląsk”

Z bogatych merytorycznie materiałów można korzystać nieodpłatnie. Przewodniki dostępne są w formacie PDF na stronie internetowej www.haus.pl.
(deutsche Version)

Dzięki inicjatywie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał komplet broszur z propozycjami tras wycieczek tematycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego mniejszości niemieckiej na terenie Górnego Śląska. Udział w takich przedsięwzięciach jak wycieczki tematyczne pozwala w praktyczny sposób wdrożyć wiedzę związaną z różnorodnością kulturową i historią Górnego Śląska. Każdy z przewodników oferuje przedstawioną w atrakcyjny sposób trasę jednodniowej wycieczki z wybranymi obiektami do zwiedzenia. Przygotowane zostały trzy trasy obejmujących Górny Śląsk:

  1. Góry Opawskie i okolice / Das Oppagebirge und die Gegend

Prudnik / Neustadt, Głuchołazy / Ziegenhals, Nysa / Neisse

  1. Wzdłuż Odry / Entlang der Oder

Racibórz / Ratibor, Koźle / Cosel, Rogów Opolski / Rogau, Opole / Oppeln

  1. Dziedzictwo przemysłowe / Industrielles Erbe

Ruda Śląska / Ruda O.S., Zabrze / Hindenburg O.S., Pławniowice / Plawniowitz

Dziedzictwo kulturowe mniejszości niemieckiej na terenie województwa opolskiego i śląskiego przejawia się dzisiaj m.in. w postaci zachowanych obiektów architektonicznych, pozostałości po dawnych zabudowaniach, miejsc pamięci, a także historycznych osobistości nierozerwalnie związanych z Górnym Śląskiem. Celem projektu jest propagowanie kultury własnego regionu, wzmocnienie własnej tożsamości oraz identyfikacji z małą ojczyzną. Broszury zostały wzbogacone mapami oraz obszernym tekstem opisującym obiekty na tle historycznym. Treść jest dwujęzyczna – polsko-niemiecka. Dokładny przebieg i czas trwania wycieczki leży w gestii organizatora. Z broszur można korzystać nieodpłatnie. Materiały dostępne są w formacie PDF na stronie www.haus.pl. Projekt zrealizowano dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kontakt:
Marcin Wocka – Koordynator projektu
Tel.: 77 402 51 05
E-mail: marcin.wocka@haus.pl