Te same prawa dla wszystkich mniejszości w Europie?

O te same prawa dla wszystkich mniejszości w całej Unii Europejskiej ma zadbać europejska inicjatywa obywatelska Minority SafePack.
(deutsche Version)

Inicjatywa wzywa Unię Europejską do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii.

Akty te powinny obejmować działania polityczne dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edukacji i kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez władze regionalne (państwowe).

 

Pakiet równych praw

Inicjatywa dotyczy wszystkich mniejszości w całej Unii Europejskiej. To obywatelska inicjatywa prawna, której dążeniem jest sporządzenie pakietu praw mniejszości, które obowiązywać będą w całej Unii Europejskiej. Obecnie sytuacja wygląda tak, że w każdym kraju te prawa są inne. Przykład -  w Rumunii mniejszości mogą się cieszyć wysokimi standardami nauczania, a w Polsce sytuacja wygląda inaczej. Minority SafePack ma zadbać o to, by standardy w każdym kraju były takie same – wyjaśnia Łukasz Malkusz ze Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.  

Inicjatywa już dziś ma na swoim koncie sukces – Minority SafePack to pierwsza w historii Unii Europejskiej inicjatywa obywatelska zarejestrowana przez Komisję Europejską. Stało się to w kwietniu tego roku. Teraz trzeba zebrać milion podpisów.

Obecnie trwa kampania petycyjna. Trzeba zebrać milion podpisów, aby Komisja mogła rozpatrzyć inicjatywę. Podpisy  zbierane są w całej Unii Europejskiej. Według danych FUEN (Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten), czyli Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych, w całej Europie ok. 60 milionów ludzi przynależy do mniejszości. Powinno się zatem udać. Mamy na to rok – termin mija 3 kwietnia 2018 roku – dodaje Malkusz.

 

Wesprzyj Minority SafePack już teraz!

Oficjalna kampania inicjatywy Minority SafePack, podczas której zbierane będą podpisy na papierze, startuje we wrześniu. Inicjatywę można poprzeć jednak już teraz – deklarację poparcia można złożyć tutaj.

Więcej o Minority SafePack można się dowiedzieć na www.minority-safepack.eu

Aktualne informacje dostępne są również na stronie Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych www.fuen.org


ap