Jugend bewegen, Europa gemeinsam gestalten

26 lipca w Mrągowie odbyła się prezentacja podsumowująca tegoroczną edycję projektu Sommercamp. 80 młodych ludzi  z mniejszości niemieckiej z 10 krajów Europy zaprezentowało na scenie efekty swojej pracy.    
(deutsche Version)

Młodzież, uczestnicząca w projekcie Sommercamp, spotkała się w Mrągowie w dniach od 15 do 27 lipca, przy czym prezentacja podsumowująca odbyła się w przedostatni dzień obozu. W ciągu tych 11 dni wiele się działo: „Projekt składa się z trzech elementów. Najważniejszym z nich jest praca nad projektami. Uczestnicy byli podzieleni na sześć grup, które wspólnie opracowywały jeden temat i uczyły się różnych metod. W każdej grupie był nauczyciel języka niemieckiego oraz prowadzący warsztaty, po to, by uczestnicy mogli zarówno w danym zakresie tematycznym poszerzać swoją wiedzę, jak i polepszać swoje umiejętności językowe. Drugim elementem projektu były wycieczki oraz ramowy program, a trzecim były wieczory, podczas których uczestnicy prezentowali kraje z których do nas przyjechali”, wyjaśnia Anna Juraschek z Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ifa e.V (Institut für Auslandsbeziehungen).

 

 

Pomysł na organizację Sommercampu zrodził się cztery lata temu i został wspólnie zrealizowany przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą oraz Goethe-Institut. „Cztery lata temu nie spodziewaliśmy się, że projekt odniesie taki sukces. Dziś mogliśmy się o tym przekonać. To, co młodzi przygotowali w te 10 dni oraz co dziś zaprezentowali na scenie – z tego mogą być naprawdę dumni”, mówi Roland Schmidt z Goethe-Institut.

 

Europa, media, tolerancja, populizm, różnorodność

Uczestnicy Sommercampu w szczęściu grupach opracowywali takie tematy, jak Europa, media, tolerancja, populizm oraz różnorodność. Poszczególne grupy pracowaly w następujących grupach: „Fakten OHNE Medien / Medien OHNE Fakten“, „Die Suche nach Freiheit – Identität“, „Europa-Werkstatt (Identität, Vielfalt und Engagement in Europa)“, „Migration früher und heute“, „Mrągowo (Sensburg) – eine Stadt mit Vergangenheit“ oraz  „Nachrichten in 100 Sekunden – das Sommercamp berichtet...“

Efekty swojej pracy przedstawili podczas prezentacji podsumowującej projekt. Ta odbyła się - na zaproszenie Pani Burmistrz Mrągowa, Otolii Siemieniec – w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Z młodymi Niemcami z Polski, Czech, Węgier, Rumunii, Serbii, Rosji, Kazachstanu, na Litwie, Słowacji i Ukrainie spotkali się w Centrum zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Ronald Grätz, Sekretarz Generalny Instytut Stodunków Kulturalnych z Zagranicą, Walter Sabiel z Centrali Goethe-Institut, Fried Nielsen, Attaché Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie, Otolia Siemieniec, Burmistrz Mrągowa, Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Przewodniczący grupy roboczej mniejszości niemieckich w Europie, jak i przedstawiciele mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur.  
 

 „Prezentacja była wspaniała! Uważam, że dyskusje wokół Europy, czy to w prezentacji z tzw. Fake News, czy to w przedstawieniu teatralnym dotyczącym tematu uchodźców oraz refleksji na temat integracji, były znakomite. Wszystkie prezentacje były naprawdę imponujące. Żałuję, że sam nie miałem nigdy okazji wziąć udział w takim Sommercampie, ponieważ również pochodzę z mniejszości niemieckiej w Sao Paulo w Brazylii. Jestem zachwycony. Gratuluję! Świetnie, że coś takiego się odbywa!“

Ronald Grätz, Sekretarz Generalny Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą

 

 

 

„Żywy obraz Europy młodych ludzi. Myślę, że obecnej tutaj młodzieży, z wszystkich 10 krajów, udało się znaleźć wspólny język.  To daje nadzieję, że Europa się utrzyma”

Fried Nielsen, Attaché Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie

 

„To było bardzo interesujące. Na scenie byli młodzi ludzie z wielu krajów, którzy płynnie mówili w języku niemieckim. To nasza przyszłość w Europie”

Henryk Hoch, przewodniczący mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur

 

„Niektóre rzeczy naprawdę mi zaimponowały. Były również momenty, które odebrałem bardzo emocjonalnie i które dały mi do myślenia. Wszystko mi się bardzo podobało. Młodzież wykonała szalenie dobrą robotę”

Walter Sabiel, Centrala Goethe-Institut

 

 

 

 

 

„Młodym ludziom chciałbym dzisiaj powiedzieć: przyszłość zależy od Was i Was potrzebuje. Wszystkim narodom na świecie Jan Paweł II tłumaczył, że powinniśmy  »patriotycznie kochać to, co rodzime. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego« Tylko ten kraj rodzinny, który jest otwarty na każdy język i każdego mieszkańca, można umiłować. A tylko umiłowany kraj opuszcza się w smutku. Jeżeli stracimy to sprzed oczu, wtedy utracimy wymarzony obraz Europy wielu narodów, niezależnych regionów, wielkiej kultury i wspólnych wartości. Jedźcie do domu z przesłaniem, iż wzmacnianie różnorodności, wzmacnianie niemieckiego języka i kultury, służy nie tylko Wam, ale nam wszystkim – służy Europie”

Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Przewodniczący grupy roboczej mniejszości niemieckich w Europie

 

 

 

 

Nowi przyjaciele, nowe kultury

Pozytywne opinie na temat Sommercampu padały nie tylko z ust gości, czy organizatorów. Również samym młodym uczestnikom projektu, z różnych zakątków Europy, bardzo się na Sommercampie podobało.

Na dowód tego, coś do posłuchania:

 

Piąta edycja projektu Sommercamp jest jeszcze na etapie planowania: „Najprawdopodobniej zawitamy do Czech, jednak czekamy jeszcze na zgody poszczególnych organizacji”, wyjaśnia Anna Juraschek.

Obszerny fotoreportaż z prezentacji podsumowującej Sommercamp można znaleźć tutaj.


ap