Stoppen Sie die Diskriminierung deutscher Kinder!

Der Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen (VdG) setzt sich immer wieder für die Wiedereinführung des Unterrichts Deutsch als Minderheitensprache in den Schulen ein. Die neueste Aktion besteht darin, E-Mails an den Minister für Bildung und Wissenschaft – Przemysław Czarnek zu senden.

Beteiligen Sie sich an der Aktion! Kopieren Sie den Text und senden Sie ihn an die unten angegebenen Adressen. An die Arbeit!
 

Szanowni Państwo,

już ponad rok temu usłyszeliśmy zatrważające słowa o segregacji – podziale na lepsze i gorsze mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Polsce. Jako lojalni obywatele Polscy narodowości niemieckiej zamieszkujący od pokoleń terytorium RP żądamy zaprzestania prowadzenia polityki nienawiści wobec nas. Jesteśmy pełnoprawnymi mieszkańcami tego kraju: tu chodzimy do szkół, tu zakładamy rodziny, tu płacimy podatki, tu ŻYJEMY!  Ponad rok temu usłyszeliśmy, że nasz język i nasza kultura są mniej warte – czujemy się jak ludzie drugiej kategorii.

Zwracamy się z pytaniami do Pana ministra Czarnka:

  1. Co z petycją blisko 15 tysięcy obywateli polskich o zakończenie dyskryminacji?
  2. Co z deklaracją ministra z 22 stycznia – o zakończeniu dyskryminacji dzieci?
  3. Co z setkami nauczycieli germanistów, którzy z dnia na dzień stracili pracę?
  4. Dlaczego 50 tysięcy dzieci, obywateli polskich, jest w polskim systemie oświaty dyskryminowanych ze względów narodowych?
  5. Co z przyszłością i pracą młodych, którym odbiera się prawo do edukacji?

Ministrze, co z pustymi sloganami bez żadnych konkretów?

 

Schicken Sie die oben genannte Nachricht an:

kontakt@czarnek.pl

marzena.machalek@gmail.com

dariusz.piontkowski@sejm.pl

wojciech.murdzek@sejm.pl

tomasz.rzymkowski@sejm.pl

biuro@rzymkowski.pl

kancelaria@mein.gov.pl

sekretariat.dn@mein.gov.pl

sekretariat.dpi@mein.gov.pl

sekretariat. bdg.edukacja@mein.gov.pl

piotr.zielinski@mnisw.gov.pl

Adrianna.Calus-Polak@mein.gov.pl

biuro.prasowe@mein.gov.pl

sekretariat.bm.edukacja@mein.gov.pl