TSKN zabiera głos w sprawie pomnika w Bytomiu

Oświadczenie Prezydium Zarządu TSKN w Województwie Śląskim w związku z odsłonięciem pomnika na grobie poległych żołnierzy niemieckich w Bytomiu

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Województwie Śląskim wyraża ubolewanie z powodu bezprawnego odsłonięcia pomnika na grobie żołnierzy niemieckich na cmentarzu parafialnym w Bytomiu, do którego doszło 17 listopada 2019 roku.

Towarzystwo od 30 lat podejmuje działania mające na celu upamiętnianie ofiar totalitaryzmu, jednak działania te zawsze podejmowane były w duchu pojednania między narodami, a w każdej tego typu sytuacji zasięgano opinii odpowiednich instytucji państwowych. Dlatego też Prezydium Zarządu w imieniu wszystkich swoich członków wyraża głęboki żal z powodu tego incydentu. Organizacja mniejszości niemieckiej działająca w województwie śląskim nie miała żadnej wiedzy na temat ww. działań, a w związku z tym również wpływu na nie.

Struktury mniejszości niemieckiej i władze stowarzyszenia unikają kontaktów i współpracy z osobami oraz organizacjami próbującymi podważać ogólnie przyjęte normy i prawdy historyczne. W tym wypadku doszło do samowolnego naruszenia tych zasad przez osoby związane z oddolnymi strukturami w Bytomiu, które – nie konsultując swojego zamierzenia z kimkolwiek – dały się wmanipulować w sytuację absolutnie niedopuszczalną. Członek Zarządu TSKN biorący udział w tym wydarzeniu złożył rezygnację z członkostwa. Pomnik został usunięty.

W ocenie Prezydium Zarządu Towarzystwa konieczne jest przeprowadzenie, przy wsparciu specjalistów wskazanych przez IPN, szeregu projektów edukacyjnych, mających na celu przekazanie – zwłaszcza młodym osobom – rzetelnej wiedzy dotyczącej prawdy historycznej oraz zagrożeń płynących z radykalizacji życia społecznego. 

Prezydium Zarządu