Oświadczenie Zarządu TSKN Województwa Śląskiego

Oświadczenie Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

Niemców Województwa Śląskiego

w sprawie uczestnictwa w wyborach parlamentarnych 2019

i poparcia list wyborczych Koalicji Obywatelskiej


 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Województwie Śląskim, którego członkowie są w dominującej większości obywatelami Polski, bierze czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym, jak również politycznym kraju swojego zamieszkania.

Nasi członkowie zawsze brali udział we wszystkich wyborach, zarówno jako kandydaci, jak i wyborcy.

Stoimy na stanowisku, że wystawienie własnych list wyborczych z dużym prawdopodobieństwem nie przyniesie korzystnego wyniku, a oddane głosy mogą przyczynić się do polepszenia wyniku ruchów politycznych, które jawnie wykazują niechęć, czy nawet wrogość w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych. Dlatego podjęliśmy trudne, ale naszym zdaniem jedyne słuszne rozwiązanie. Przyłączyliśmy się do powołanego Śląskiego Porozumienia Wyborczego, które przystąpiło w naszym województwie do szerokiego Komitetu Obywatelskiego. Zapewniło nam to miejsca na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej.

Ta decyzja zobowiązuje nas do wspomagania kampanii wyborczej komitetu, do którego należymy, oraz do udzielenia poparcia kandydatom Koalicji Obywatelskiej we wszystkich tzw. „naszych” okręgach wyborczych, zarówno do Sejmu, jak i do Senatu.

W ramach zawartego porozumienia mniejszość niemiecka w województwie śląskim jako swojego kandydata zgłosiła Leszka Jodlińskiego z Gliwic, ubiegającego się o mandat poselski z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 29, który obejmuje miasta: Gliwice, Zabrze, Bytom i Tarnowskie Góry oraz powiaty: gliwicki i tarnogórski.

Prosimy o poparcie naszego kandydata w okręgu wyborczym nr 29, jak również innych naszych kandydatów startujących z list Koalicji Obywatelskiej w pozostałych okręgach.


Zarząd
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego


Racibórz, dn. 26.09.2019