Wyjątkowy pomnik w szczególnym miejscu

18 maja 2024 r. w Rybniku odsłonięto pomnik ofiar Tragedii Górnośląskiej. Inicjatorami budowy pomnika są stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich oraz europoseł Łukasz Kohut. W swoim wystąpieniu europoseł podkreślił straszliwy rozmiar tragedii w okolicach Rybnika i Raciborza. Pomnik upamiętnia ofiary w poruszający sposób. O formie dzieła, jego symbolice i przesłaniu opowiedział podczas uroczystości dr Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku.

W uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar wzięli udział także przedstawiciele mniejszości niemieckiej, w tym Eugeniusz Nagel, członek zarządu i prezydium zarządu TSKN Woj. Śląskiego. Pochwalił on inicjatywę i podkreślił, że takie miejsca pamięci mogłyby i powinny powstać w każdym mieście.

„Tragedia Górnośląska 1945-1956. Pamięci mieszkańców Górnego Śląska więzionych, mordowanych i przymusowo przesiedlanych przez władze komunistyczne PRL”. Te dwa zdania można przeczytać na pomniku – w trzech językach.

Dzięki dobrej współpracy z władzami Rybnika miasto ma teraz pomnik w szczególnym miejscu. Podkreślił to prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który otworzył uroczystość swoim przemówieniem.