Mniejszość niemiecka popiera Kohuta!

9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Prezydium Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego podjęło decyzję o przeprowadzeniu rozmów na temat ewentualnego poparcia dla kandydata Łukasza Kohuta.

Łukasz Kohut jest posłem do Parlamentu Europejskiego w dziewiątej kadencji i ubiega się o reelekcję z listy Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim.

Prezydium otrzymało prośbę o oficjalne poparcie. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej z woj. śląskiego 14 maja spotkali się z europosłem w siedzibie mniejszości w Gliwicach i po rozmowie podjęli decyzję o udzieleniu takiego wsparcia.

Z kolei 2 maja młodzież odbywająca staż w naszej redakcji (Viktoria Wyczyszczok, Karolina Świerczek, Michał Florek) miała okazję zadać europosłowi dwa pytania.