Finał konkursu „Der Globus”

Od 2005 roku w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu jest organizowany konkurs języka niemieckiego „Der Globus”. Konkurs skierowany jest do uczniów szóstej klasy szkół podstawowych i ma na celu promowanie nauki języka niemieckiego. W tym roku odbyła się 16 edycja konkursu. 9 maja laureaci wzięli udział w spotkaniu finałowym. Monika Plura przeprowadziła rozmowę z laureatami oraz z dyrektorem SP18, Mariuszem Kaletą.