Co z tym niemieckim?

Jak wygląda nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości? Czy podstawa programowa jest taka sama, jak w przypadku nauczania niemieckiego jako obcego? I czego właściwie uczy się na lekcjach „własnej historii i kultury”? Na te pytania odpowiada Maria Gołąbek, wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego i doradczyni metodyczna języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Rybniku. Porozmawiamy także o problemach, jakie mogą pojawić się w szkołach od września. W ostatnich dwóch latach zredukowano język niemiecki jako język mniejszości o dwie godziny tygodniowo (z trzech). Czy ówczesna decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej może mieć konsekwencje dla nauczania tego przedmiotu?