Mniejszości narodowe i etniczne woj. śląskiego zasiadły przy wspólnym stole

27 lutego 2024 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spotkali się przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych z całego województwa śląskiego, a także m.in. Grzegorz Żurawiecki, naczelnik Wydziału Mniejszości w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Aleksandra Dyla ze Śląskiego Kuratorium Oświaty, Grażyna Witkowska z Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz Krzysztof Kazek, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. ochrony praw człowieka. Gości powitali wicewojewoda śląski Michał Kopański oraz pełnomocnik wojewody Magdalena Szewczuk-Szturc:

Część informacyjną spotkania rozpoczęło wystąpienie Grzegorza Żurawieckiego, naczelnika Wydziału ds. Mniejszości w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przedstawił najważniejsze działania departamentu na rok 2024, a także opowiedział o zadaniach i funkcjonowaniu departamentu.

Grażyna Witkowska z Urzędu Statystycznego w Katowicach przedstawiła analizę wyników spisu powszechnego dla województwa śląskiego w odniesieniu do dwóch najważniejszych dla mniejszości tematów: przynależności narodowej oraz języka używanego w gospodarstwie domowym. W pierwszej kolejności zaprezentowała wyniki dotyczące przynależności narodowej:

Następnie przedstawiono wyniki dotyczące języka używanego w gospodarstwie domowym. Grażyna Witkowska z Urzędu Statystycznego w Katowicach zwróciła uwagę na ciekawe zjawisko:

Podczas spotkania poruszono również temat języków mniejszości. Marzena Zabiegała ze Śląskiego Kuratorium Oświaty przedstawiła raport na ten temat. W województwie śląskim nauczane są łącznie cztery języki mniejszościowe:

W swoim raporcie Marzena Zabiegała ze Śląskiego Kuratorium Oświaty zwróciła również uwagę na stojące przed nami wyzwania, w tym te związane z organizacją nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości:

Spotkanie zakończyło się ogólną dyskusją, w której wszyscy przedstawiciele mniejszości województwa śląskiego mogli zreferować swoją działalność i problemy. Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego reprezentowali wiceprzewodniczący zarządu: Agnieszka Dłociok oraz Eugeniusz Nagel.