Mniejszość niemiecka z woj. śląskiego na tradycyjnej uroczystości w Monachium

Barbara-Feier w Monachium gromadzi wielu ludzi, w tym przedstawicieli polityki, nauki, społeczności lokalnej i Kościoła. Co roku liczna delegacja z mniejszości niemieckiej na Śląsku przyjeżdża do Monachium, aby aktywnie uczestniczyć w obchodach. Nie inaczej było w tym roku, dokładnie na początku grudnia. Marcin Lippa, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego w rozmowie z Moniką Plurą opowiada m.in. o celach podróży, ale także o tym, dlaczego tylko połowa z 300 zaproszonych gości wzięła udział w uroczystości.