Wyzwania i szanse w stosunkach polsko-niemieckich

„Wyzwania i szanse w stosunkach polsko-niemieckich” – pod tym hasłem w dniach 24-26 października odbyło się 28. Seminarium Śląskie w Kamieniu Śl. Obszerny program obejmował wykłady, dyskusje czy sesje plenarne.

W pierwszym dniu odbyła się sesja plenarna poświęcona 35-leciu stosunków polsko-niemieckich, podczas której podejmowano takie tematy, jak: polsko-niemiecki traktat sąsiedzki oraz bilans sukcesów i porażek, symbole polsko-niemieckiego pojednania czy Unia Europejska i stosunki polsko-niemieckie.
Drugiego dnia odbyła się sesja poświęcona bieżącym stosunkom polsko-niemieckim. Dr Marek Mazurkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego:

Podczas 28. Seminarium Śląskiego rozmawiano także o nauczaniu języka polskiego w Niemczech.

Program ostatniego, trzeciego dnia Seminarium Śląskiego obejmował m.in. sesję plenarną poświęconą perspektywom stosunków polsko-niemieckich oraz spotkanie dyskusyjne dla młodzieży – „Polska i Niemcy. Agenda na przyszłość”. Dyskusja została zorganizowana we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Seminarium Śląskie to inicjatywa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.