Najmłodsze dzieciaki też chcą mieć fun!

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej poszukuje kół DFK, które chciałyby zorganizować Niemiecki Klub Malucha. Co to za projekt? Które koła mogą się zgłosić? Kto może z tego projektu skorzystać?

Niemiecki Klub Malucha, projekt prowadzony przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, obejmuje serię spotkań animacyjnych w języku niemieckim dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest to wsparcie dla rodziców, którzy chcą wychowywać swoje dzieci w dwujęzyczności i umożliwić im regularny kontakt z językiem i kulturą niemiecką. Do końca lipca w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej mogą zgłaszać się koła mniejszości zainteresowane zorganizowaniem Niemieckiego Klubu Malucha u siebie.