Wydarzenie w duchu polsko-niemieckiego pojednania

13 maja w Siemianowicach Śląskich spotkali się przedstawiciele Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi, samorządu Siemianowic Śląskich, mniejszości niemieckiej i członkowie rodzin poległych niemieckich żołnierzy, aby upamiętnić ofiary wojny, zwrócić uwagę na bezsens wojny i docenić pojednanie. Okazją ku temu była 25. rocznica powstania cmentarza wojennego w Siemianowicach Śląskich.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego było współorganizatorem tego wydarzenia. O szczegółach z Martinem Lippą, przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego, rozmawiała Monika Plura: 

Jak wspomniał Martin Lippa, w latach 90. polskie władze nieodpłatnie udostępniły Volksbundowi (Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi) teren pod budowę cmentarza w Siemianowicach Śląskich. Miejsce zostało otwarte dla zwiedzających 10 października 1998 roku. Obecnie spoczywa tam 34 053 Niemców, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Głównym organizatorem uroczystości upamiętniających na niemieckim cmentarzu wojennym w Siemianowicach Śląskich był właśnie Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi. Volksbund jest jedną z najstarszych organizacji w Niemczech, bo powstał tuż po I wojnie światowej. Zanim zaczął działać w Polsce, grobami niemieckich żołnierzy opiekowała się mniejszość niemiecka –  w niektórych miejscowościach nadal tak jest. Praca Volksbundu  w Polsce będzie trwała. Więcej na ten temat opowie Joachim Franke: