„To prawdziwa katastrofa, z czym musimy się mierzyć!”

Mniejszość niemiecka w Polsce konsekwentnie dąży do przywrócenia pełnego zakresu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach. Prawie wszystkie spotkania polityczne, w których uczestniczą przedstawiciele mniejszości niemieckiej, dotyczą dyskryminacji niemieckich dzieci. Martin Lippa bierze w nich udział jako przewodniczący mniejszości niemieckiej z województwa śląskiego. Opowiedział nam o ważnych rozmowach przeprowadzonych pod koniec marca.

Póki co sprawa dyskryminacji ok. 50 tysięcy dzieci w państwie członkowskim Unii Europejskiej w XXI wieku pozostaje niezauważona. Rodzice zdecydowali się wznowić akcję zbierania podpisów. Petycję może podpisać każdy, zarówno członek mniejszości niemieckiej, jak i osoby z większości polskiej, gdyż zgodnie z prawem z nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej mogą korzystać również polskie dzieci mieszkające na terenie, na którym żyje mniejszość niemiecka. Petycja dostępna jest pod linkiem: https://www.petycjeonline.com/stopdyskryminacji

Zdjęcie: Polityczne śniadanie w Bundestagu z Natalie Pawlik i Dietmarem Nietanem.