„Nie wolno nam o tych wydarzeniach zapominać, również z perspektywy współczesności”

28 stycznia odbył się marsz pamięci z Katowic do Świętochłowic. Co roku przy bramie dawnego obozu Zgoda odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary obozów koncentracyjnych, deportowanych, torturowanych i zamordowanych Górnoślązaków oraz wielu innych osób, które straciły życie w wyniku „czystek etnicznych”. Marsz został zainicjowany w 2009 roku przez Ruch Autonomii Śląska. W tym roku na dziewięciokilometrowy spacer wyruszyło około 200 osób. Okolicznościowy marsz ruszył o godz. 12:00 z placu Wolności w Katowicach. Po drodze złożono kwiaty i znicze pod pomnikiem Tragedii Górnośląskiej w Katowicach-Załężu oraz w miejscu egzekucji w dawnej rzeźni w Świętochłowicach. Marsz zakończył się przy bramie obozu Zgoda, gdzie o godz. 14.00 odbyła się krótka ceremonia. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele mniejszości niemieckiej, na czele z Rafałem Bartkiem, przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.