Jestem dumny ze swoich przodków!

Josef Drobny mieszka w Leverkusen, ale pochodzi z Tworkowa. Pozostaje wierny swojej ojczyźnie, publikując książki o ojczystym regionie. Trzy lata temu na podstawie „Historii archiprezbiteratu raciborskiego 1885” Augustina Weltzla spisał i przetłumaczył historię tworkowskiej parafii. Jego najnowsza publikacja również nawiązuje do kroniki księdza Weltzla. Więcej o tej publikacji opowiada sam Josef Drobny w wywiadzie, który przeprowadziła z nim Monika Plura.

Książki wydane przez Josefa Drobnego są dostępne w bibliotekach w Raciborzu i okolicy.