„Dzięki tej ekshumacji zamknęliśmy pewien rozdział historii”

Mniejszość niemiecka od lat dba o różne miejsca pochówku niemieckich żołnierzy w regionie. Łukasz Giertler, historyk z Bielska-Białej, zebrał te miejsca w jednym spisie, przeprowadził badania i podał wskazówki, dzięki którym z cmentarza ewangelickiego w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej udało się ekshumować szczątki około 70 żołnierzy. Prace zakończono w połowie maja. Z Łukaszem Giertlerem rozmawiała Katarzyna Gierszewska: