Wspólne działania dla Śląska

27 maja przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego Martin Lippa spotkał się w Rybniku z posłem do Parlamentu Europejskiego Łukaszem Kohutem. W trakcie spotkania rozmawiano o współpracy, która gwarantuje osiąganie wspólnych celów, pomimo różnic w podejściu do niektórych spraw związanych ze Śląskiem. Jednak jednomyślnie podkreślono, jak ważna jest rola dialogu między mniejszością niemiecką a ugrupowaniami typowo śląskimi, aby w porozumieniu móc działać na szczeblu lokalnym. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w planach są wspólne inicjatywy związane z regionem.

W spotkaniu uczestniczył także Eugeniusz Nagel, wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego oraz asystenci europosła – Anna Gruca i Jan Lubos.