Zebranie delegatów DFK Województwa Śląskiego

20 maja w Żernicy odbyło się najważniejsze doroczne zgromadzenie mniejszości niemieckiej z woj. śląskiego, podczas którego zarząd DFK przedstawił przebieg prac związanych z kulturą i finansami.

Na posiedzenie zaproszono kilkoro gości, w tym dwoje posłów na Sejm RP: Gabrielę Lenartowicz i Ryszarda Gallę. Ich przemówienia dotyczyły niemal wyłącznie sytuacji edukacyjnej dzieci mniejszości niemieckiej i związanej z tym jawnej dyskryminacji. W szczególności poseł Ryszard Galla wyjaśnił szczegółowo wszystkie kroki, które zostały podjęte i które będą podejmowane w celu znalezienia rozwiązania tej kryzysowej sytuacji. Zaznaczył, że mniejszość niemiecka jest po bezpiecznej stronie i jeśli dojdzie do procesu sądowego, z pewnością go wygra. Ryszard Galla wspomniał również, że samorządy w gminach przygotowują pozwy. Niektórzy z nich zapewnili, że od września nie będą ograniczać nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości. Jest to oczywiście dobra wiadomość. Ryszard Galla jest pozytywnie nastawiony do pomysłu, by w jakiś sposób uregulować sprawę – sądownie lub politycznie – i wycofać rozporządzenie. „Pytanie tylko, kiedy? Czy to się stanie przed końcem roku szkolnego? Nie wiadomo” – wyjaśnił poseł, dodając: „Czekamy na kolejne spotkania i mamy nadzieję na konstruktywną rozmowę”.

Posłanka na Sejm RP Gabriela Lenartowicz zapewniła o swoim wsparciu w tym temacie i wspomniała o kilku kwestiach, którymi można się kierować w tym zakresie. Wspomniała m.in. o rzeczniku praw obywatelskich i stwierdziła, że ma on również swoje kompetencje i prawa – i może pomóc w tej sprawie.

Zebranie delegatów przebiegło bez niespodzianek: wszystkie sprawozdania roczne – sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności przedstawione przez przewodniczącego Martina Lippę oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – spotkały się z pozytywnym przyjęciem delegatów. Większością głosów Zarząd DFK otrzymał absolutorium.   

Zgromadzenie delegatów miało oczywiście kilka punktów porządku obrad, ale jeden z nich był nowy. Przewodniczący Martin Lippa zaprezentował podczas spotkania dwa filmy krótkometrażowe przygotowane przez naszą redakcję. Z jednej strony miały one na celu pokazanie, jak działa redakcja, a z drugiej – uświadomienie zgromadzonym delegatom, że w strukturach mniejszości niemieckiej jest wielu młodych, aktywnych ludzi, trzeba ich tylko przyciągnąć do kół DFK odpowiednimi inicjatywami.  

Zebrani zostali również zapoznani z najważniejszymi wydarzeniami dla mniejszości niemieckiej. Rolę tę przejęła Monika Wittek ze Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.