Twój podpis ma znaczenie!

17 grudnia 2021 roku posłowie Sejmu RP przegłosowali ustawę budżetową wraz z poprawką zmniejszającą środki w części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych, w tym języka niemieckiego jako języka mniejszości, o prawie 40 mln złotych.

Sprzeciwiając się tej decyzji, petycje wystosowali: środowisko akademickie, środowiska gospodarcze oraz rodzice. Każdy z nas może wspomóc tę inicjatywę – wystarczy podpisać jedną z petycji. Każdy głos się liczy.

Petycja rodziców:

https://www.petycjeonline.com/rodzice_przeciwko_decyzji_parlamentu_rp_o_zmniejszeniu_wydatkow_na_edukacj_w_zakresie_jzykow_mniejszoci_narodowych_i_etnicznych_oraz_jzyka_regionalnego_w_budecie_na_rok_2022?fbclid=IwAR3MoWOZMiBOpCxWLyCaKaxNQ-gbRmyXfsPuqgtGCKhWsvvsFWePiybTM28

Petycja środowisk gospodarczych:

https://www.petycjeonline.com/protest_rodowisk_gospodarczych_przeciwko_obciciu_przez_parlament_rp_dotacji_na_edukacj_mniejszoci_narodowych_i_etnicznych

Petycja środowiska akademickiego:

https://www.petycjeonline.com/protest_rodowiska_akademickiego_przeciwko_obciciu_przez_parlament_rp_dotacji_na_edukacj_mniejszoci_narodowych_i_etnicznych_oraz_nauk_jzyka_regionalnego