Święta są super!

Jakie tradycje bożonarodzeniowe pielęgnowane są na Śląsku? Zajrzyjcie z nami do domów młodych działaczy mniejszości niemieckiej.

Oskar Zgonina, przewodniczący Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce, pochodzi z Tarnowskich Gór. Jaki jest jego stosunek do pielęgnowania bożonarodzeniowych tradycji?

Julia Zgorzelska z Biedrzychowic w woj. opolskim w mijającym roku była zaangażowana przede wszystkim w projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej o nazwie Elom. Jako koordynatorka projektu otrzymała nawet statuetkę za najlepszy projekt młodzieżowy mniejszości niemieckiej w Polsce. Jak Julia spędza świąteczne dni?

Zuzanna Herud, działaczka mniejszości niemieckiej z woj. opolskiego również miała pracowity rok. Czy święta są dla niej okazją do odpoczynku?

Anita Pendziałek, przewodnicząca DFK w Gamowie w woj. śląskim, święta spędzi z bliskimi. Jakie tradycje bożonarodzeniowe są pielęgnowane w jej rodzinie?

Łukasz Giertler, przewodniczący DFK w Bielsku-Białej, opowiada o swoim nastawieniu do tradycji: