Nowe akcenty

W 2021 roku przypada 100. rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku. Mniejszość niemiecka w Polsce upamiętnia te wydarzenia w formie różnych projektów i wydarzeń. Przez cały rok odbywają się między innymi debaty, wystawy, filmy dokumentalne, publikacje. 5 lipca 1921 roku zakończyły się walki o Górny Śląsk. Dokładnie 100 lat później na Górze św. Anny odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (VdG) we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej i Państwowym Muzeum Górnośląskim w Ratingen zorganizował uroczystości na Górze św. Anny, które rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w bazylice.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce dba o to, aby oddać hołd obu stronom konfliktu. Podkreślił to w rozmowie Bernard Gaida, przewodniczący VdG. Bernard Gaida mówił również o celu tych uroczystości:

Po mszy i złożeniu wieńców na grobach Niemców i Polaków odbył się wernisaż. Wystawę przygotowaną przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej można było zobaczyć w Domu Pielgrzyma. Wystawa ta to nie jedyna inicjatywa przygotowana przez DWPN z okazji rocznicy wydarzeń z 1921 roku. Tegoroczne Seminarium Śląskie również będzie poświęcone temu tematowi. O szczegółach mówi Lucjan Dzumla, dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej:

Do końca roku odbędą się kolejne wydarzenia związane z plebiscytem i powstaniami. Wszystkie inicjatywy można znaleźć na stronie: vdg.pl