Gdzie stoimy? Kim jesteśmy?

Gdzie stoimy? Kim jesteśmy?

„Polki i Polacy w Niemczech, mniejszość niemiecka w Polsce w 30 lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie” – taki tytuł nosi projekt z okazji 30. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. W ramach projektu odbędą się dwie debaty i dwa spotkania warsztatowe.

Celem projektu jest przyjrzenie się założeniom traktatowym w perspektywie ostatnich 30 lat i zbadanie, czy jego zapisy są dostosowane do potrzeb społeczeństwa obywatelskiego i migracji wewnątrz Europy. Głos mają zabrać Polacy w Niemczech i mniejszość niemiecka w Polsce. 

Pierwsza debata odbędzie się jeszcze w czerwcu, ostatnia pod koniec września. Pomiędzy nimi odbędą się warsztaty: jeden tożsamościowy, jeden strategiczny. Więcej o celach, idei i programie opowiadają autorki projektu:

Pierwsza debata odbędzie się już 30 czerwca. Początek o godz. 17:00. W programie znajdują się dwa panele. Pierwsza część będzie poświęcona tematowi: „Polacy w Niemczech. Partycypacja i rynek pracy. Szansa na rozwój czy degradacja w niższe partie społeczne”. Temat drugiego panelu brzmi: „Wyzwania XXI wieku: deficyt demokracji i pojednania a traktat z 1991 roku”. Tę część będą współtworzyć m.in. Lucjan Dzumla z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Karoline Gil z Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa).

Szczegóły dotyczące programu oraz udziału w projekcie można znaleźć m.in. na stronie projektu na Facebooku.