„Każda mniejszość musi być chroniona”

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce rozpoczął się 1 kwietnia. Wyniki spisu mogą mieć ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie mniejszości niemieckiej w Polsce. Wynik będzie dość dokładny, ponieważ tym razem spis powszechny ma obejmować 100% populacji.

Jaki wpływ będą miały wyniki tegorocznego spisu ludności na działalność mniejszości niemieckiej w Polsce? Czy wyniki będą miały również wpływ na pracę Konsulatu Niemców w Polsce? Te ważne tematy poruszyła Ewelina Stroka w rozmowie z Panią Konsul Birgit Fisel-Rösle z Konsulatu Niemiec w Opolu.