Zostań rachmistrzem!

W 2021 zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny. Do 9 lutego trwa nabór na rachmistrzów spisowych. Zgłosić się może każda pełnoletnia osoba, która dobrze zna język polski w mowie i piśmie. Wnioski należy składać w urzędach gmin.

Ważne jest, aby wśród rachmistrzów były również osoby z szeregów mniejszości niemieckiej. Podczas spisu zadawane będą pytania m.in. o narodowość, pochodzenie etniczne, czy też język używany w domu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie: https://vdg.pl/