Przebudowa pomnika w Świętochłowicach

W Świętochłowicach jest kilka miejsc pamięci o ofiarach obozu Zgoda. Jednak od 1995 roku główne obchody odbywają się przy dawnej bramie obozu Zgoda. W styczniu 2020 roku Sejm i Senat RP podjęły uchwałę mającą na celu upamiętnienie ofiar tragedii na Górnym Śląsku. Władze Świętochłowic zainicjowały uroczystość oraz wróciły do pomysłu budowy większego pomnika, którego realizacja była planowana na 2004 rok, ale została zawieszona z powodu braku środków finansowych. We wrześniu tego roku zawiązał się pięcioosobowy komitet odpowiedzialny za budowę pomnika ofiar obozu Zgoda.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Senator RP Halina Bieda. Ponadto otrzymano zobowiązanie Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) do wsparcia inicjatywy oraz założono konto bankowe, na które można wpłacać datki na realizację projektu. Całkowity koszt budowy wyniesie około 300 000 PLN (75 000 EUR).

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika planowane jest na 19 czerwca 2021 roku. Sercem całej inicjatywy jest dziewięćdziesięcioletni Gerhard Gruschka, jeden z ostatnich ocalałych więźniów obozu Zgoda, który osobiście zaczął zbierać pieniądze na obecny projekt pomnika. Gerhard Gruschka skontaktował się z konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, panią Birgit Fisel-Rösle i otrzymał jej życzliwą pomoc. Znalazł teraz również prywatnych sponsorów, którzy są gotowi wesprzeć finansowo tę inicjatywę. Gerhard Gruschka chce, aby pomnik pozostał miejscem pamięci ofiar obozu pracy przymusowej Zgoda z 1945 roku, ale także miejscem pamięci żydowskich ofiar podobozu Auschwitz Eintrachthütte sprzed 1945 roku.

Komisja ds. odbudowy pomnika ofiar obozu Świętochłowice-Zgoda uprzejmie zwraca się o wsparcie tej inicjatywy. Można to zrobić, przekazując pieniądze i/lub upowszechniając projekt – nie tylko w swoich społecznościach, ale także w całej Polsce i za granicą.

Adres banku dla darowizn to: Komitet Społeczny Budowy Pomnika Ofiar Obozu Zgoda, IBAN PL 31 1090 2011 0000 0001 4683 6010, SWIFT: WBK PPL PP, Santander Bank Polska

 

Szczegółowych informacji udzielają:

- Adrian Blondzik, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel.:
32 349 182 6, e-mail: rzecznik@swietochlowice.pl

- Izabella Kühnel, tel.: 508 985 552, e-mail: izabella.kuehnel@wp.pl

- Eugeniusz Nagel, zastępca przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców
w województwie śląskim, tel.: 608 846 343, e-mail: e.nagel@interia.pl