DFKompetent

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje szkolenie dla członków mniejszości niemieckiej. Tym razem warsztaty będą poświęcone tematowi dotacji samorządowych. Omawiane będą następujące kwestie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert, realizacja zadania publicznego i jego rozliczenie, czy też oferta i sprawozdanie składane w trybie uproszczonym. Warsztaty poprowadzi Artur Gluziński, ekspert zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Warsztaty odbywać się będą 10 października w Opolu oraz 17 października w Gliwicach. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 września pod adresem: martyna.halek@haus.pl, całościowy koszt warsztatów wynosi 30 zł od osoby. Szczegółowe informacje dotyczące tego szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.haus.pl/warsztaty-dla-kol-dfk/