Śląskie bez tajemnic

Do 23 września można oddawać głosy na projekt „Śląskie bez tajemnic – cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu”. Jest to projekt Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego zgłoszony jako propozycja do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W planach jest cykl spotkań na temat historii regionu, konkursy dla dzieci i młodzieży, a także seria wycieczek do ciekawych miejsc na terenie subregionu. Głosy na ten projekt można oddawać za pośrednictwem strony: https://bo.slaskie.pl/content/glosowanie