Poszukiwani animatorzy kultury

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe poszukuje animatorów kultury. „LernRAUM.pl” to innowacyjny projekt mniejszości niemieckiej zlokalizowany w trzech różnych miejscowościach województwa śląskiego. Założeniem jest, by były to miejsca, w których zwłaszcza przedstawiciele mniejszości niemieckiej mogą w przyjemnej atmosferze doskonalić swoje umiejętności językowe. Poszukiwani są animatorzy do pracy w Łubowicach, Tworkowie oraz Rybniku. Animator kultury będzie zajmować się m.in. planowaniem, promocją i organizowaniem kursów, warsztatów i wydarzeń, współpracą z samorządem, a także rozbudową bazy kontaktów. Animator kultury będzie pracował w ramach umowy zlecenie. Szczegóły są dostępne na stronie: www.bildung.pl