Niemieckie Kluby Malucha

Do 14 sierpnia 2020 koła DFK, które chciałyby od września umożliwić dzieciom naukę języka niemieckiego poprzez zabawę, mają ostatnią szansę, żeby zgłosić się do projektu Niemieckie Kluby Malucha.

Zajęcia w języku niemieckim odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają dwie godziny. W trakcie zajęć dzieci rozwijają swoje zdolności językowe i artystyczne oraz poznają niemiecką kulturę, a wszystko to w atmosferze zabawy: poprzez gry, piosenki, zajęcia plastyczne itd. Aby wziąć udział w projekcie koło DFK musi znaleźć prowadzącego, zapewnić pomieszczenie do prowadzenia zajęć, zgromadzić grupę 12 dzieci w wieku 3-6 lat i zgłosić grupę u organizatora, czyli w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 sierpnia 2020 na adres e-mailowy Anny Suchan, koordynatorki projektu: anna.suchan@haus.pl, a szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.haus.pl