Mniejszość niemiecka w czasie pandemii

Oskar Mandla:

Niespodziewany atak pandemii koronawirusa niestety pokrzyżował większość aktywności, które były zaplanowane w tym roku. Zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Marcina Lippy z dnia 11.03.2020 r. odwołaliśmy wszystkie spotkania w kołach, jak i zebrania organizacyjne. Kroki te pozwalają nam chronić naszych członków i ich rodziny w tych trudnych i jakże dziwnych czasach.
Niestety również zaplanowane na ten rok projekty najprawdopodobniej nie mają szans na realizację.
Obecną sytuację można opisać jako „zawieszenie” działalności oddziału i kół, lecz mimo to staramy się utrzymywać kontakt z członkami i podtrzymywać ich na duchu. Starajmy się wykorzystać ten czas jak najlepiej, by po zakończeniu tego kryzysu wrócić do normalnego funkcjonowania.