Mniejszość niemiecka w czasie pandemii

Tomasz Daschek:
 

Od dwóch miesięcy towarzyszy nam stan nadzwyczajny, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Odbija się to niestety także na działalności TSKN w Zabrzu. Oddział Zabrze i jego koła wcześniej działały dość sprawnie, oczywiście na miarę swoich możliwości, teraz jednak ta działalność jest mocno ograniczona. Oczywiście przewodniczący oddziału jest w stałym kontakcie z przewodniczącymi kół i tym samym monitoruje ich działalność, choć jest ona teraz bardzo ograniczona, a także zbiera informacje, które koło ma jakie potrzeby oraz w łączności z przewodniczącymi kół wychodzi na przeciw tym potrzebom. Przewodniczący kół także wywiązują się z przyjętej na siebie odpowiedzialności prowadzenia kół oraz wspomagania swoich członków. Sami członkowie kół, w większości osoby starsze, w związku z tym, że nie wychodzą z domu, kontaktują się ze sobą wyłącznie za pomocą rozmów telefonicznych. Realizacja projektów on-line jest praktycznie niemożliwa.

14 marca miał odbyć się projekt „75 lat po tragedii z roku 1945 w Zabrzu”. Pierwszą część miała stanowić uroczysta msza święta w intencji ofiar oraz złożenie kwiatów, a następnie zaplanowano spotkanie z wykładem ks. dra hab. Piotra Góreckiego. Niestety w związku z obostrzeniami i ograniczeniem liczby osób na spotkaniach masowych, udało się zorganizować tylko, a może aż, pierwszą część spotkania, tj. mszę św. Oczywiście chcielibyśmy także zorganizować drugą część projektu, jednak wszystko jest uzależnione od informacji władz, kiedy to będzie możliwe. Ten projekt, jak również planowany na drugie półrocze projekt obchodów 30-lecia TSKN były i są dla nas priorytetowe. Planowaliśmy organizację koncertu majowego, który niestety nie dojdzie do skutku. Mamy nadzieję, że uda się zorganizować koncert bożonarodzeniowy w grudniu.

Działalność TSKN Zabrze, jak i innych oddziałów mniejszości niemieckiej, jest w ostatnim czasie mocno ograniczona, jednak ufamy, że już niedługo możliwy będzie powrót do normalnej działalności oraz realizacji zadań, projektów i spotkań, gdyż to one dla wielu członków stanowią ogromną wartość. Życzymy wszystkim członkom i przyjaciołom TSKN wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia!