Publikacja o parafii w Tworkowie

Josef Drobny pochodzi z Tworkowa, a obecnie mieszka w Leverkusen. Na podstawie „Historii Archiprezbiteratu Raciborskiego” z 1885 roku autorstwa księdza Augustina Weltzla opisał i przetłumaczył historię parafii w Tworkowie.

Josef Drobny jest znany między innymi ze swoich artykułów naukowych. Do tej pory opublikował ponad 40 artykułów w ramach Arbeitsgemeinschaft Deutsche Ostgebiete, które w większości dotyczą okręgu raciborskiego. Pisze także książki i publikacje (Czego pradziadek nauczył się w szkole w Bieńkowicach, czy Plebiscyt na Górnym Śląsku. Szczególna wiadomość z Tworkowa na Ziemi Raciborskiej). Najnowszą publikacją Josefa Drobnego jest Parochie Tworkau (tłum. Parafia w Tworkowie), napisana na podstawie Historii Archiprezbiteratu Raciborskiego z 1885 roku autorstwa księdza Augustina Weltzla.

Josef Drobny wydał publikację samodzielnie, sam też dokonał tłumaczenia oryginalnego tekstu, jednak podkreśla, że przekład nie jest idealny. Zamiarem autora było przede wszystkim rzetelne oddanie faktów i zachowanie nazw własnych w oryginalnym brzmieniu. Moim pierwszym zadaniem było przepisanie tekstu. Nie jest to skomplikowaną czynnością, ale wymaga czasu. Dużym wyzwaniem było zrozumienie tekstu, aby rzetelnie oddać jego sens. Język i słownictwo sprzed 150 lat trudno przetłumaczyć współczesnymi słowami. Musiałem najpierw zrozumieć kontekst, aby móc go przełożyć - mówi Josef Drobny. Zapytany, dlaczego podjął się tak żmudnej pracy, bez zastanowienia odpowiada: Pochodzę z Tworkowa, więc to było dla mnie oczywiste. Augustin Weltzel był księdzem w Tworkowie przez wiele lat. Kiedy przeczytałem jego publikację z 1885 r. i zobaczyłem, że pisze w niej również o parafii w Tworkowie, było dla mnie jasne, że po prostu muszę to przetłumaczyć i opublikować, aby mieszkańcy Tworkowa potrafili to przeczytać – zarówno po niemiecku, jak i po polsku .

Każdy, kto chce otrzymać publikację, może skontaktować się z kołem DFK w Tworkowie, które mieści się w budynku domu kultury przy ul. Głównej 22.