Bundestag bez tajemnic

Poznanie pracy Bundestagu, niemieckiego systemu parlamentarnego i specyfiki podejmowania decyzji politycznych, jak również zdobycie doświadczenia w pracy parlamentarnej – takie możliwości daje Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (IPS), czyli 13-tygodniowe stypendium u jednego z polityków niemieckiego parlamentu.

Stypendium jest skierowane do wykwalifikowanych młodych ludzi, którzy interesują się polityką, a po ukończeniu stypendium chcą aktywnie i odpowiedzialnie kształtować demokratyczną przyszłość w swoim kraju.

Stypendysta będzie pracować w biurze deputowanego Bundestagu w Berlinie. Preferencje polityczne kandydatów w większości są brane pod uwagę, lecz przy tak wielu stypendystach nie zawsze istnieje możliwość pracy dla wybranej partii. Stypendium wiąże się nie tylko z pracą w biurze parlamentarzysty. Uczestnik programu otrzymuje również status studenta i może zapisać się na zajęcia na trzech berlińskich uniwersytetach, tj. Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Wolny Uniwersytet Berliński i Berliński Uniwersytet Techniczny. Stypendystom przysługuje zatem prawo do wszystkich przywilejów, które posiadają studenci w Berlinie, w tym m.in. różne zniżki.

„Oprócz pracy w biurze deputowanego organizowane są także spotkania, konferencje i wycieczki, w których możemy uczestniczyć. Poznajemy także fundacje polityczne w Niemczech, co moim zdaniem jest cennym doświadczeniem, ponieważ w Polsce takie fundacje nie istnieją” – mówi Anna Kokolus, była stypendystka IPS, obecnie zastępca dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury. Pięciomiesięczne stypendium daje możliwość uczestniczenia w codzienności posła Bundestagu oraz poznania Bundestagu nie z perspektywy turysty, lecz z perspektywy pracownika. Stypendysta otrzymuje przepustkę, która pozwala na swobodne poruszanie się po wszystkich budynkach parlamentu. Wszystkie te budynki połączone są korytarzami biegnącymi pod rzeką, co było ciekawostką dla Anny Kokolus.

Co roku Bundestag wraz z Wolnym Uniwersytetem Berlińskim, Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie i Berlińskim Uniwersytetem Technicznym przyznaje około 120 stypendiów młodym absolwentom z 44 krajów: oprócz Polski są to m.in. Chorwacja, Litwa, Grecja, Egipt, Rosja, Cypr, USA i Kanada. „Poznanie wszystkich tych wspaniałych ludzi, którzy uczestniczą w programie, jest również bardzo satysfakcjonujące. Ta różnorodność kulturowa jest wspaniałym doświadczeniem. Jest to, moim zdaniem, jeden z najlepszych programów stypendialnych” – mówi Anna Kokolus.

Program skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni wszystkich kierunków (wymagany co najmniej licencjat), z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Warunkiem przyjęcia do programu jest również zainteresowanie zjawiskami politycznymi i społecznymi, a także historią Niemiec. Ponadto wiek stypendystów nie może przekroczyć 30 lat. Stypendium parlamentarne odbędzie się od 1 marca do 31 lipca 2020 roku.

Rekrutacja jest prowadzona przez Ambasadę Niemiec w Warszawie i przebiega dwuetapowo. Najpierw należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać niezbędne dokumenty. W następnym etapie kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i dopiero wówczas zostaną wybrane osoby, które wezmą udział w programie. „Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku niemieckim, a pytania dotyczą polityki, w tym międzynarodowej. Dobrze jest przygotować się do tej rozmowy” – podkreśla Anna Kokolus.

Dokładny opis Międzynarodowego Programu Stypendialnego (IPS) wraz ze szczegółami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego (termin upływa 31 lipca 2019), można znaleźć na stronie internetowej Bundestagu: http://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/programm, a także na: https://polen.diplo.de/pl-de/04-news/-/2218636