Odkrywamy Europę!

W sierpniu tego roku odbędzie się 18. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Inicjatywa ma długą tradycję i jak dotąd zgromadziła około 750 młodych ludzi z trzech regionów partnerskich: Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France i Województwa Śląskiego. Z koordynatorką tego projektu na Śląsku, Klaudią Skapczyk z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, rozmawiała Anita Pendziałek.

W tym roku odbędzie się 18. edycja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Na czym polega ten projekt?

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie stworzone na wzór Trójkąta Weimarskiego czyli organizacji, w której skład wchodzą: Polska, Francja oraz Niemcy. W skład Regionalnego Trójkąta Weimarskiego wchodzą: województwo śląskie, Nadrenia Półocna-Westfalia oraz Hauts-de-France. Celem tego porozumienia jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój społeczno- gospodarczy oraz szeroko pojęta współpraca tych trzech regionów. I właśnie jednym z działań w ramach tego porozumienia jest coroczna organizacja Szczytu Młodzieży. Spotkanie to umożliwia młodym ludziom poznanie rówieśników z innych krajów, pozwala wymienić się doświadczeniami, a tym samym, co jest też zamysłem i celem tego projektu, jest wzmocnieniem podstaw dialogu oraz współpracy młodego pokolenia. W każdym szczycie bierze udział 45 osób – są to młodzi ludzie w wieku od 17 do 23 lat i zazwyczaj są to osoby, które mogą się pochwalić pewnymi działaniami na rzecz lokalnej społeczności, interesują się tematyką europejską, są otwarte na nowe kultury, na nowe doświadczenia. Jest to dosyć specyficzne wydarzenie na naprawdę wysokim poziomie.

Co roku Szczyt Młodzieży ma inny temat przewodni. Jaki jest w tym roku?

W tym roku temat brzmi „ Żyć różnorodnością, zaangażować się na rzecz spójności społecznej i żyć razem”. Jest to taki temat, który jest wybierany na podstawie aktualnych wydarzeń w Europie. Temat, który porusza w danym czasie społeczeństwo – co roku ten temat się zmienia. W zeszłym roku temat przewodni spotkania dotyczył propagandy w 1918 roku oraz tzw. fake newsy, nieprawdziwe wiadomości, które pojawiają się np. 100 lat później. Młodzież porównuje, jak to się zmienia na przestrzeni lat. Podobnie będzie w tym roku. W trakcie szczytu młodzież będzie brała udział w różnych debatach, warsztatach, spotkaniach z przedstawicielami różnych szczebli władzy samorządowej oraz parlamentarnej. No i tutaj ten temat jest szeroko pojęty – żyć różnorodnością. Będą kwestie związane z tolerancją, jak możemy wzmocnić podstawy dialogu, dlaczego różnorodność jest bogactwem, jak młodzież i ogólnie społeczeństwo zachęcić do tego, żeby wzajemnie wspierać swoją różnorodność i jakie korzyści mogą z tego płynąć. Tego typu zagadnienia będą wypracowywane w wielokulturowych grupach. Myślę, że to jest bardzo ciekawy i aktualny temat. A na zakończenie planowane jest spotkanie z politykami trzech partnerskich regionów.

Kto może wziąć udział w projekcie i kiedy się on odbywa?

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 17-23 lata, zamieszkującej województwo śląskie. Językiem roboczym w ramach projektu jest język angielski i w tym języku będą prowadzone spotkania, warsztaty, debaty. Oczywiście znajomość języka niemieckiego czy francuskiego będzie mile widziana i na pewno będzie to okazja, żeby podszlifować inny język. Natomiast ten projekt kierujemy też do osób, które są ciekawe świata, lubią poznawać nowe osoby, kultury, są zainteresowane aktualną problematyką europejską i mogą się już pochwalić jakimś doświadczeniem w działalności społecznej, wolontariacie, czy w różnych organizacjach.
Obecnie trwa rekrutacja, która kończy się 22 lipca, natomiast sam wyjazd odbędzie się w terminie od 18 do 24 sierpnia. Organizatorem i gospodarzem tegorocznego szczytu są Niemcy, czyli Nadrenia Północna-Westfalia. Sam szczyt odbędzie w Duisburgu w Niemczech.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Należy też wspomnieć, że ten projekt jest finansowany z budżetu samorządu woj. śląskiego. Koszty podróży, ubezpieczenie, noclegi i wyżywienie są zapewnione, więc tak naprawdę oprócz swojego doświadczenia i umiejętności nie trzeba mieć żadnego wkładu finansowego. Chęć wzięcia udziału i zaangażowanie są najważniejszymi czynnikami w tym projekcie.


Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, wypełnij formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie: www.haus.pl i wyślij go do Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej do 22 lipca 2019 r. na adres: klaudia.skapczyk@haus.pl lub artur.szafraniec@haus.pl lub pocztą (ważna jest data otrzymania): Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, wezmą udział w dwóch spotkaniach integracyjnych i informacyjnych przed wyjazdem do Niemiec. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zastrzega sobie prawo do ustalenia daty spotkania (planowany okres to lipiec/sierpień tego roku). Więcej informacji na temat Szczytu Młodzieży w Duisburgu można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ibb-d.de/europa-erfahren

Zdjęcia: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej