Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Już w najbliższą niedzielę na Górze Św. Anny odbędzie się 24. Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

„Bądźcie moimi świadkami – aż po krańce Ziemi” to motto przewodnie tegorocznej pielgrzymki Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która odbędzie się 2 czerwca na Górze Św. Anny. Od godz. 10:00 modlitwy w intencji młodego i starszego pokolenia. Uroczysta suma rozpocznie się z kolei o godz. 11:00. Na godzinę  14:30 zaplanowano nabożeństwo w Bazylice Św. Anny.

W tym roku obchodzona będzie 30-stą rocznica ponownego wprowadzenia na mszę świętą języka niemieckiego. Suma odprawiona zostanie pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Padeborn Matthiasa Königa.

Tradycyjnie o godz. 13:00 w namiocie przy Domu Pielgrzyma rozpocznie się XXVII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej.