Marek Plura z poparciem mniejszości

TSKN w województwie śląskim podczas Zebrania Delegatów w dniu 17 maja 2019 udzielił oficjalnego poparcia kandydatowi Koalicji Europejskiej Panu Markowi Plura. 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Opolu otrzymał odpowiedzi na 3 pytania postawione przez Prezydenta Federalnej Unii Europejskich Grup Mniejszościowych FUEN:
1. Czy wyraża Pani / Pan gotowość do aktywnego wsparcia wdrożenia naszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej MSPI w Parlamencie Europejskim? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
2. W jaki sposób można zagwarantować posiadanie reprezentacji politycznej przez mniejszości narodowe w instytucjach europejskich? Czy jest Pani zdecydowana / Pan zdecydowany, aby działać na rzecz stworzenia systemu wyborczego przyjaznego mniejszościom w Pani / Pana państwie członkowskim obowiązującego już w następujących wyborach europejskich?
3. Czy wyraża Pani / Pan gotowość do zawarcia niniejszego paktu z mniejszością? Czy podpisałaby Pani / czy podpisałby Pan niniejszy akt? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego.

Pełną treść zapytania Prezydeta FUEN oraz dalsze informacje nt. poparcia przez mniejszość niemiecką zarówno Marka Plura z Katowic, jak i Andrzeja Buła z Opola (oficjalne poparcie TSKN na Śląsku Opolskim), można znaleźć tutaj

 

Poniżej deklaracja Posła Marka Plury:

Nawiązując do szczegółowych pytań oświadczam następujące odpowiedzi i deklaracje:
Ad. 1
Wyrażam pełną gotowość do aktywnego wsparcia wdrożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej MSPI w Parlamencie Europejskim. Deklaruję zaktywizowanie Intergrupy Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której jestem członkiem. Będę także samodzielnie organizował parlamentarne debaty poświęcone temu, aby europejski dialog na temat poszanowania praw mniejszości etnicznych stał się rzeczywisty.
Ad. 2
Jestem zwolennikiem posiadania reprezentacji europarlamentarnej przez mniejszości narodowe i etniczne. Mam nadzieję, że dojdzie do tego już przy następnych wyborach, ponieważ poszanowanie praw tego typu mniejszości i wsłuchanie się w ich potrzeby uważam za najbliższe wsparcie dla zachowania pokoju w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że najlepszą drogą do tego będzie ratyfikacja przez Unię Europejską jako związek państw Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Będę prowadził wszelkie możliwe działania w tym kierunku.
Ad. 3
Wyrażam pełną gotowość do podpisania „Paktu z mniejszością przygotowanego przez FUEN i będę do tego namawiał kolegów z mojej grupy politycznej, ponieważ sam jestem członkiem mniejszości etnicznej i wiem jak bardzo jest to ważne dla Europy, aby każdy Europejczyk czuł się w pełni sobą i w pełni u siebie niezależnie od tego w jakim kraju mieszka i jakim mówi językiem.


Z wyrazami szacunku 
Marek Plura 
Poseł do Parlamentu Europejskiego