Stypendium z certyfikatem dla germanistów

DAAD prowadzi nabór na semestralny pobyt na niemieckiej uczelni partnerskiej na kierunkach związanych z nauczaniem języka niemieckiego. Stypendium trwa 4 miesiące (wypłacane co miesiąc) i skierowane jest do absolwentów germanistyki i nauczania języka niemieckiego jako obcego w krajach z niemiecką mniejszością narodową. 

Termin składania wniosków mija 28 września 2018 roku. Szczegóły dostępne są tutaj (w języku niemieckim).

 

ap