Pięć miesięcy z niemieckim Bundestagiem

Okazję do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego i procesów podejmowania decyzji politycznych oraz zebrania praktycznych doświadczeń w zakresie pracy parlamentarnej oferuje Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne IPS (Internationales Parlamentsstipendium), czyli 13-tygodniowy stażu w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu.

IPS przeznaczone jest dla wysoko wykwalifikowanych i zainteresowanych polityką młodych ludzi, którzy po zakończeniu stypendium zamierzają powrócić do swoich krajów i współuczestniczyć w czynnym i odpowiedzialnym kształtowaniu ich demokratycznej przyszłości.

Spotkanie z studentami z Raciborza

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu 5 czerwca 2018 roku odbyło sięspotkanie informacyjne poświęcone programowi IPS. Spotkanie prowadziła była stypendystka IPS, dziś wicedyrektor RCK, Anna Kokolus: „Przedstawiłam ogólne informacje dotyczące programu, jak i moje przeżycia z czasów stypendium. Ten staż to nie tylko praca w biurze posła Bundestagu. Uczestnicy stażu otrzymują status studenta i mogą się immatrykulować na wszystkich trzech berlińskich uczelniach – Humboldt-Universität, Freie Universität i Technische Universität”. Uczestnikom stypendium przysługuje zatem wszystko to, co każdemu studentowi w Berlinie, czyli m.in. różnego rodzaju zniżki i przywileje. „Ponadto, oprócz pracy w biurze poselskim, to również udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, wyjazdach. Poznajemy także fundacje polityczne w Niemczech, co jest według mnie cennym doświadczeniem, ponieważ to coś, czego nie mamy w Polsce”, przekonuje Anna Kokolus.

Kto może wziąć udział?

Niemiecki Bundestag wraz z berlińskimi uczelniami rozdaje w ramach IPS rocznie około 120 stypendiów dla absolwentów uczelni wyższych z 42 krajów. Wśród nich są oprócz Polski m.in. Chorwacja, Litwa, Grecja, Egipt, Rosja, Stany Zjednoczone, Cypr, czy Kanada. „Cenne jest również poznanie tych fantastycznych ludzi, którzy biorą udział w tym programie. Ta mieszanka kulturowa jest pięknym doświadczeniem i świetnym przeżyciem. Moim zdaniem to jeden z lepszych programów stypendialnych”, mówi Anna Kokolus.

Program skierowany jest do absolwentów (min. licencjat) wszystkich kierunków studiów, którzy bardzo dobrze znają język niemiecki oraz znają niemiecką politykę i historię oraz niemieckie społeczeństwo. Ponadto w chwili rozpoczęcia programu stypendysta musi mieć mniej niż 30 lat. Proces rekrutacji jest prowadzony przez Ambasadę Niemiec w Warszawie i jest dwuetapowy. W pierwsze kolejności trzeba przesłać wymagane dokumenty i wypełnić formularz. Kolejnym etapem jest zaproszenie na rozmowę i dopiero po tych rozmowach wybieranych jest kilka osób, które będą uczestniczyć w  programie. „Rozmowa jest w języku niemieckim a pytania dotyczą m.in. sytuacji politycznej i międzynarodowej, więc dobrze jest być przygotowanym”, podkreśla Anna Kokolus.

Dokładny opis programu oraz szczegóły dotyczące procesu rekrutacji, który trwa do 30 czerwca 2018 roku, można znaleźć na stronach Bundestagu oraz niemieckich placówek dyplomatycznych w Polsce:

http://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/programm

https://polen.diplo.de/pl-pl/ips-2018/1598300

 

ap