internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

SPRAWY MNIEJSZOŚCI

2018-01-11
Podpis za różnorodnością w Europie

Europejska inicjatywa obywatelska Minority Safepack ma zadbać o te same prawa wszystkich mniejszości w całej Unii Europejskiej.
(deutsche Version)

Inicjatywa wzywa Unię Europejską do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii.

Akty te powinny obejmować działania polityczne dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edukacji i kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez władze regionalne (państwowe).

Twój podpis może być jednym z miliona potrzebnych do zagwarantowania jednolitego dla wszystkich mniejszości standardu realizacji ich praw. Możesz to uczynić klikając na stronę internetową Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack.

 

ap