Górnośląski Tacyt

Tworków obchodzi w tym roku 200. rocznicę urodzin księdza dra Augustina Weltzla – duszpasterza i kronikarza. Przez 40 lat służył w tworkowskiej parafii. W tym czasie napisał liczne monografie historyczne górnośląskich miast oraz śląskich rodów arystokratycznych.

Augustin Weltzel urodził się 9 kwietnia 1817 roku w Jelczu na Dolnym Śląsku. Jego rodzice pochodzili jednak z Górnego Śląska – ojciec pochodził z Dąbrowy koło Opola a matka z Olesna. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1842 od biskupa Daniela Lattusek. Już wtedy interesował się historią i pragnął zbadać dzieje górnośląskiej ojczyzny.

Pierwszym miejscem jego kapłańskiej posługi był Szczecin. Chciał jednak powrócić do ojczyzny, na Górny Śląsk. I tak wrócił w 1857 roku, objąwszy posadę proboszcza w Tworkowie. Po przeprowadzce od razu rozpoczął prace badawcze w archiwach w Raciborzu, Wrocławiu, czy Opolu.
 

Największy kronikarz Górnego Śląska

Ze względu na ogromny dorobek dzieł historycznych Weltzla został on przez dra Potthasta, ówczesnego bibliotekarza Reichstagu, nazwany „Tacytem Górnego Śląska“. Do najważniejszych dzieł księdza dra Augustina Weltzla należą jego historyczne monografie miast Górnego Śląska. Jako pierwsza ukazała się w 1861 roku historia miasta Racibórz (Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor). Pięć lat później ukazała się historia miasta i byłej twierdzy Koźle (Geschichte der Stadt, Herrschaft und ehemaligen Festung Cosel). Napisał również historię Dobrodzienia (Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag), historię Żor (Geschichte der Stadt Sohrau in Oberschlesien) oraz raciborskiego archiprezbiteratu (Geschichte des Ratiborer Archypresbiterates).

Drugim ważnym polem badawczym ks. Weltzla były dzieje śląskich rodów arystokratycznych. Opracował i opublikował m.in. historię rodu Saurma-Sauerma (Geschichten des Geschlechts Saurma-Sauerma), rodu von Eichendorff (Geschichte des edlen und freiherrlichen Geschlechts von Eichendorff), rodu von Praschma (Geschichte des edlen, freiherrlichen und gräflichen Geschlechts von Praschma),czy hrabiów von Oppersdorf (Geschichte der Grafen von Oppersdorf). Po dziś dzień jego dzieła doceniane są przez historyków i postrzegane jako podstawa historii Górnego Śląska.


Pobożny Sługa Boży

Ksiądz Weltzel wyróżniał się jednak nie tylko poprzez swoje historyczne dzieła. Był również pobożnym Sługą Bożym. Cieszył się nad wyraz wielkim poważaniem a w parafii był wysoko ceniony. Jego autorytet był tak wielki, że nawet sam Kanclerz von Bismarck miał przyjść do niego po poradę. Kiedy w roku 1892 świętował swój złoty jubileusz posługi kapłańskiej, otrzymał liczne gratulacje od duchownych i uczonych różnej rangi, od szlachciców i arystokratów, od władz i instytucji.

Ksiądz dr Augustin Weltzel służył w Tworkowie aż do śmierci – zmarł w wyniku zaawansowanej choroby 4 listopada 1897 roku.

 

  Rok Weltzla w Tworkowie

Data urodzin i śmierci księdza są datami rozpoczęcia i zakończenia Roku Weltzla, który Tworków obchodzi z okazji 200. rocznicy jego urodzin.

„Uroczystości 200. rocznicy urodzin dra Weltzla zaczęliśmy dokładnie 9 kwietnia Mszą Świętą. Praktycznie aż do końca roku odbęda się różnego rodzaju imprezy a główne uroczystości zaplanowane są na 10 czerwca“, wyjaśnia Bruno Chrzibek, Przewodniczący DFK Tworków.

Główne uroczystości rozpoczną się Mszą Św. o godz. 12:00. Potem poświęcony zostanie nowy pomnik na mogile księdza Weltzla:

„Oryginał zniszczono podczas działań wojennych. Zachowano jednak zdjęcia i na ich podstawie nasz Zarząd DFK odbuduje przy wsparciu sponsorów pomnik“, wyjaśnia Chrzibek.

Po poświęceniu pomnika uczestnicy uroczystości w przemarszu przejdą do Gminnego Centrum Kultury w Tworkowie, gdzie będzie miał miejsce wykład na temat życia i twórczości księdza dra Augustina Weltzla oraz koncert muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego.

„Będzie również wystawa tych dzieł dra Weltzla, które uda nam się z tej okazji zebrać“, dodaje Bruno Chrzibek.

Główne uroczystości 10 czerwca 2017 roku w Tworkowie zakończą się festynem.


 


ap