Spotkanie mniejszości niemieckiej z Merkel – inicjatywa wielostronna

W ramach swojej wizyty w Polsce Angela Merkel spotkała się 7 lutego z przedstawicielami mniejszości niemieckiej w Polsce. Czy spotkanie skutkowało jakimiś ustaleniami, wnioskami? Jak do tego doszło, że Kanclerz spotkała się z Niemcami w Polsce?

Spotkanie z Kanclerz w Ambasadzie Niemiec w Warszawie
Źródło: https://www.facebook.com/ambasadaniemiec/

 

Spotkanie odbyło się w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Do omawianych tematów należały: aktualna sytuacja polityczna w Polsce, postulaty polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu oraz wsparcie dla mniejszości niemieckiej ze strony Rządu Federalnego. Niemców w Polsce reprezentowali Poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Rzecznik Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckiej przy Federalnym Związku Europejskich Grup Narodowościowych (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheit bei der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen – przyp. red.) jak i Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek.

O szczegółach spotkania rozmawialiśmy z Bernardem Gaidą.

 

Mittendrin: Jak doszło do spotkania z Angelą Merkel w Warszawie? Czyja to była inicjatywa?

Bernard Gaida: To była, wydaje mi się, inicjatywa wielostronna. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Pani Merkel przyjeżdża do Polski, to oczywiście skierowaliśmy do Federalnego Urzędu Kanclerskiego zapytanie, czy istniałaby możliwość zorganizowania spotkania także z mniejszością niemiecką. Wiem jednak też, że ta sama propozycja wyszła z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od Pana Hartmuta Koschyka (Pełnomocnik Rządu RFN ds. mniejszości – przyp. red.). Jestem także prawie że przekonany, że ta myśli pojawiła się również zaraz po spotkaniu Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckiej z Kanclerz Niemiec w listopadzie w Berlinie. Uważam, że był to jeden i ten sam pomysł z wielu stron.

Jakie tematy zostały poruszone podczas spotkania?

Spotkanie było stosunkowo krótkie. Wszystkie spotkania Kanclerz w Warszawie były stosunkowo krótkie. W zasadzie było to pół dnia w Warszawie. Nasza spotkanie trwało ponad 20 minut. Podczas tych 20 minut omówiliśmy jednak prawie wszystko, dlatego mogę być bardzo zadowolny. Udało nam się omówić zarówno trudności związane z realizacją postanowień Okrągłego Stołu, jak i sprawę naruszenia praw mniejszości w przypadku większego Opola. Stosunkowo konkretnie omówiliśmy również problemy oświaty dla mniejszości niemieckiej.

                                                              

Kanclerz otrzymała podczas spotkania szalik "Miro Deutsche Fußballschule"
Źródło: https://www.facebook.com/ambasadaniemiec/

Spotkanie służyło przedstawieniu, opisaniu tych problemów? Czy też zostały podjęte jakieś ustalenia albo padły ze strony Kanclerz lub mniejszości niemieckiej jakieś zapewnienia?

Tego typu spotkanie nie jest spotkaniem, podczas którego możliwe jest wysunięcie wniosków bądź podjęcie konkretnych utaleń. Sądzę jednak, że przedstawiliśmy problematykę na najwyższym szczeblu, gdyż w spotkaniu uczestniczyli rzecznik prasowy, Ambasador oraz inni urzędnicy Federalnego Urzędu Kanclerskiego, którzy oczywiście pilnie wszystko notowali. Jestem pewny, że przedstawione problemy odnajdą w Niemczech drogę służbową.

Jest Pan zatem zadowolony z przebiegu rozmów oraz ze spotkania...

Mogę być zadowolony z rozmów.

Dziękuję za rozmowę oraz życzę sukcesów w dalszej pracy.

Dziękuję.


Wywiad do posłuchania:

 

 

ap