Świętochłowice nie zapominają

28 stycznia odbyły się w Świętochłowicach tradycyjne uroczystości upamiętniające Tragedię Górnośląską. Było złożenie wieńców, krótka prelekcja historyczna, apel i prezentacja powieści „Afy”.

Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem na Zgodzie w Świętochłowicach, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze. Druga część uroczystości odbyła się w świętochłowickim lokalu MK Cafe, gdzie o zdarzeniach, które rozegrały się na Górnym Śląsku na przełomie lat 1945/1946, nazywanych Tragedią Górnośląską, opowiedział Roman Herrmann, historyk, mieszkaniec Chorzowa:

Podczas spotkania podpisano również apel do władz w sprawie zamieszczenia przy Pomniku na Zgodzie dodatkowych tablic informacyjnych, które mówiły by o faktach historycznych związanych w tym miejscem. Inicjatorzy zabiegają o tablice również w Chorzowie, gdzie od trzech lat również obywa się pochód upamiętniający Tragedię Górnośląską. Tegoroczne obchody w Chorzowie odbyły się dzień po świętochłowickich obchodach, 29 stycznia. W kościele św. Jadwigi w Chorzowie odbyła się Msza Święta w intencji ofiar Tragedii, po której uczestnicy przeszli pod budynek, w którym kiedyś mieścił się Urząd Bezpieczeństwa i tam złożyli wieńce. To tam miałaby się znaleźć tablica, wyjaśnia Eugeniusz Nagel, przewodniczący DFK Katowice:

W ramach obchodów w Świętochłowicach zaprezentowana została również pierwsza powieść historyczna o Obozie Zgoda „Afy”, o której opowiadała sama autorka Dominika Bara. Książka została napisana w oparciu o dane historyczne i zeznania świadków. Opowiada o powrocie byłych więźniów obozu po ’89 roku do Polski, po to, by opowiedzieć o tym co się tam wydarzyło. Dominika Bara napisała powieść a nie dokument po to, by trafić do ludzi, w szczególności do Ślązaków, którzy, jak sama mówi: „nie mają pojęcia o swojej historii”. Tytuł książki nawiązują do jednej z relacji świadka czasu:

Organizatorami obchodów  w Świętochłowicach byli Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (DFK) Oddział Katowice, Fundacja Silesia, Nasz Chorzów, Narodowa Oficyna Śląska, Ślonzoki Razem, Związek Ludności Narodowości Śląskiej, Związek Ślązaków.

Więcej o Obozie Zgoda można posłuchać również tutaj.

 

ap