Martin Lippa podsumował rok 2022

Ubiegły rok był trudny dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Miało to związek przede wszystkim z dyskryminacją dzieci mniejszości niemieckiej. Monika Plura zapytała Martina Lippę, przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Woj. Śląskiego, o trudną sytuację związaną z edukacją, ale także o plany na nadchodzący rok i na zbliżające się wybory nowych struktur mniejszości niemieckiej.