Wsparcie po raz kolejny

Codzienna praca naszej redakcji jest możliwa poprzez realizację projektów, które są wspierane finansowo przez partnerów oraz instytucje z Polski oraz z Niemiec.

Cieszymy się, że w roku 2021 po raz kolejny otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warszawy. Dzięki tej dotacji możemy kontynuować dwa z naszych projektów, a są to:

- realizacja niemieckojęzycznych audycji radiowych,

- wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma „Oberschlesische Stimme”.