internetRADIOinternetowe

TERAZ GRAMY:

SPRAWY MNIEJSZOŚCI

2018-09-04
25 niemieckich historii

Jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby mniejszości niemieckie wspólnie wystąpiły publicznie, aby zaprezentować swoją historię, kulturę i tradycję. Wystawa przygotowana przez Grupę Roboczą Mniejszości Niemieckich (AGDM) nosi tytuł: „W dwóch światach - 25 niemieckich historii. Prezentacja mniejszości niemieckich”. 


Tożsamość, język, kultura

Wystawa przedstawia genezę i tradycje, a także aktualną działalność 25 mniejszości niemieckich funkcjonujących w Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajach byłego ZSRR. Ekspozycja umożliwia wgląd w szeroko rozumianą tematykę kultury mniejszości niemieckich, prezentując kwestie tożsamościowe, pielęgnowania języka, tradycji i obyczajów.

Ponadto wystawa obrazuje dziedziny związane z edukacją, sztuką, z życiem religijnym, młodzieżą oraz mediami, przedstawia podejmowane projekty kulturalne, jak również procesów politycznych i społeczno-demograficznych toczących się w poszczególnych krajach i mających wpływ na działalność poszczególnych grup. Tablice tematyczne w języku niemieckim, wyposażone są w różne elementy, takie jak stacje audio i wideo, książki tematyczne, kolaże zdjęć, teksty objaśniające, a także w kilka wysp tematycznych.

Wystawa oferuje odwiedzającym niezwykłą okazję do odkrycia wspólnych elementów, a także różnic między poszczególnymi mniejszościami niemieckimi w ich krajach i regionach, w których zamieszkują. Ekspozycja ma na celu nie tylko uświadomienie gościom różnorodności mniejszości niemieckich, ale także ma dać impuls do rozmyślań i dyskusji nad wartością jaką reprezentują mniejszości.


Wystawa zawita do Opola, Wrocławia i Raciborza

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką mniejszości niemieckiej do zwiedzenia tej wyjątkowej wystawy. Wystawę będzie można zobaczyć w następujących miejscach:

11.09-20.09.2018
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, „Ostrówek” (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole)

22.09.2018
Hala Stulecia we Wrocławiu / Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław)

25.09-05.10.2018
Zamek Piastowski w Raciborzu (ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz) / Oficjalne otwarcie wystawy 25.09 o godz. 17:00 (Dom Książęcy)


Wędrówka do 2020 roku

Wystawa została przygotowana przez Grupę Roboczą Mniejszości Niemieckich (AGDM – Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten) działającą przy Federalnym Związku Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN – Federal Union of European Nationalities). Otwarcie wystawy oraz jej pierwsza prezentacja miały miejsce w Berlinie we wrześniu 2017 roku. Do 2020 roku wystawa będzie prezentowana w wielu krajach Europy. Dotychczas obecna była już Ambasadzie Węgier w Berlinie, Niemieckim Muzeum Północnego Szlezwiku w Sonderborg (Dania), Siedzibie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Dreźnie, Siedzibie Demokratycznego Forum Niemców w Sibiu (Rumunia), a także w Muzeum Miejskim w Kežmarok (Słowenia). Z Polski wystawa przeniesie się na Litwę, a następnie na Łotwę.

 

Wszelkie pytania związane z wystawą prosimy kierować do siedziby Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ul. Krupnicza 15, 45-013 Opole, tel.: 77 453 85 07).